Programowanie umysłu


umysł

Categories:

Twoja podświadomość jest jak puste pole, którym rządzi “prawo zasiewu”- zbierzesz plon w zależności od tego, co zasiałeś. Każda myśl, która w tobie zakiełkuje, ma tendencję do materializowania się w życiu. To dlatego musisz z uwagą wciąż śledzić swoje myśli. Jeśli będziesz bez przerwy utrwalał w sobie obawy o stan finansów, wmawiał sobie, iż nie jesteś w stanie związać końca z końcem, to z całą pewnością twoje przewidywania się spełnią.

Pamiętaj: musisz zaakceptować fakt, że trudności i problemy pojawiają się we wszystkich dziedzinach biznesu. Twoim zadaniem jest, aby porażki nie powodowały twojej rezygnacji z dalszej drogi, nie potęgowały twojego strachu. One mają służyć jedynie nauce, że tak nie należy robić, że trzeba coś zmienić. Zamiast wyobrażać sobie następne utrudnienia i kłopoty, musisz skoncentrować się na sposobie ich przezwyciężania. Nie możesz nigdy wpadać w panikę.

Jeśli rozsądnie myślisz, nie panikujesz – zawsze trafisz na pomysł właściwego rozwiązania problemu.

Większość osób przejawia znacznie więcej wyobraźni w wynajdowaniu problemów uniemożliwiających realizację ich dążeń, niż w dostrzeganie swoich szans na sukces.

Bardzo ważne jest zatem, aby bez przerwy karmić swój umysł myślami na temat bogactwa i sukcesu. Bo tylko wtedy będziesz przyciągał do siebie i okoliczności i ludzi, którzy pomogą ci w realizacji zamierzonych celów.

To normalne, że negatywne ciągnie ku negatywnemu, pozytywne ku pozytywnemu.

Uwolnij swoje marzenia! “Sny na jawie” są często wyszydzane przez ludzi “mocno stojących na ziemi”. Mówią oni, że powinieneś brać życie takim, jakim jest i akceptować swój los. Nie wierz w to! Bowiem takie właśnie osoby systematycznie hamują postęp, wykpiwają bogactwo, uważają je za marność i ułudę. Ci zrezygnowani i nieszczęśliwi ludzie zapominają jednak, że istnieją dwa rodzaje marzycieli. Jedni – to ci, którzy zadowalają się mrzonkami, nie robiąc nic w kierunku ich realizacji. Drudzy – wierzą w twórczą moc podświadomości i podejmują konkretne działania pozwalające na urzeczywistnienie ich marzeń.

Nie bez winy jest tu i nasz system edukacji. Faworyzuje on przede wszystkim myślenie logiczne, racjonalne, a prawie zupełnie ignoruje intuicję i twórczą wyobraźnię. Świadoma część naszego umysłu uważana jest za lepszy fragment. A przecież nie można osiągnąć niczego naprawdę wielkiego gdy się o tym najpierw nie pomarzy. Wszystkie wynalazki musiały zrodzić się najpierw w umyśle ich autorów.

Obrazy, utwory muzyczne, rodzą się najpierw w wyobraźni artystów. Każda rzecz na świecie najpierw była czyjąś myślą, czyimś, czasem do końca niewyobrażalnym pragnieniem.